Välkommen tilll Sapmi Ren & Vilt

Vad händer hos oss?

OBS! Vår beställningsformulär funkar inte. Maila in din beställning, på mail sapmirenovilt@gmail.com

Vi kommer till:

BODEN 25/5 Centrumtorget 15,00-20,00

Vi kommer inte med vagnen endast ett litet torgbord. Begränsat med produkter.

Så förbeställ gärna på mailen: sapmirenovilt@gmail.com

 

Butikens öppettider:

Måndag-fredag 9,00-17,00

Välkomna till Jokkmokk!
Butiken har ett eget telenr nu: 070-203 92 92
Bakgrund
Det är vi tre – Per-Oddvar, Rickard och Helena – som är Sápmi ren och vilt. Vi förädlar kött från vårt närområde, våra egna och vänners renar. Vi är födda och uppvuxna i renskötseln och att därifrån börja förädla renkött kändes som ett naturligt steg. Att ta hand om renen som vi ska överleva på är för oss det viktigaste i vår näring.

Råvarorna
Vi säljer en rad produkter inom vilt – ren och älg, fisk, bär mm – både som frysta råvaror och som förädlade delikatessbitar. Vi hämtar alla våra produkter från vårt närområde, med stor respekt för miljön, och bereder dom med stor omsorg.

Turism
Vi har även en turistgren under Sápmi Ren & Vilt, där du som besökare får följa med och träffa en mindre renflock, få en inblick i den samiska kulturen och renskötseln.

 

[custom-facebook-feed]